Failover manuel passer du mode master en mode backup

Passer le master en mode backup

ns500_01->exec nsrp vsd-group 0 mode ineligible

Passer le backup en mode master

ns500_02->exec nsrp vsd-group 0 mode master